December-rating og klubdata

Rating...
Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 29. november er opdateret på Nettet.
Rating

Klubber...
Desuden opdaterede data vedr. klubber. 
Klubber 

------------

29/11-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside