Rating


 

Nærskakrating pr. 1. februar 2005 Klubberne opdelt i hovedkredse
Dansk ratingliste, alle spillere, styrkeorden 1. Hovedkreds
Spillerne klubvis, alfabetisk 2. Hovedkreds
Spillerne klubvis, ratingorden 3. Hovedkreds
Klubberne efter gennemsnitsrating 4. Hovedkreds
Download dk_rat.zip (94 K) 5. Hovedkreds
  6. Hovedkreds
FIDE-rating  pr. 1. april 2004 7. Hovedkreds
  8. Hovedkreds
K-skak rating 9. Hovedkreds
 Se k-skakkens opdateringer Andre medlemmer