HB-mødet 29. august

Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2004 er nu klar på Nettet, både herunder og via det faste link fra forsiden Organisatorisk

Da bilag 2 og 9 er særdeles omfattende har FU fundet det uhensigtsmæssigt at udsende dem til klubberne sammen med det trykte referat. Ligesom øvrigt materiale kan de downloades og printes fra /default.htm, men de udsendes dog også pr post til de klubformænd, der måtte ønske det. Kontakt i givet fald Bjørn Laursen.

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1  Budget 2005
Bilag 2  Ideer til divisionsturneringen
Bilag 3  Forslag justeret rejsetilskud i dividisionsturneringen
Bilag 4  Ændring af holdturneringens ratingberegning
Bilag 5  Dansk Skak Unions ratingsystem
Bilag 6  EMT-reglementet
Bilag 7  EMT-reglementet
Bilag 8  EMT-reglementet
Bilag 9  Oplæg til FU-arbejde vedr. klubforhold og PR

----------------

24/9-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside