September-rating og klubdata

Rating...
Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 30. august er opdateret på Nettet.
Lau Bjerno, skakdommer, turneringsleder i LH-klassen, og redaktør på flere årgange af Skakhåndbogen, gør opmærksom på, at klubber, som er opløst, fusionerede eller blot har skiftet navn, har optrådt på DSU-sidens ratinglister med forældede og irrelevante data. 
Hans iagttagelse viser sig fuldstændig korrekt, desværre. Problemet skyldtes, at vi mente det brugervenligt at knytte et fast filnavn til hver klub og således gøre det muligt at etablere direkte links f.eks. fra klubberens egne hjemmesider, men forsømte at indbygge procedurer til at fjerne klubber og klubnavne i programmets klubindex, hvis klubben én gang var skrevet ind.
Septemberlisterne er sorteret manuelt, og fremover vil indexlisten hver måned opdateres forud for upload af de nye ratingtal. 
Gogols 'Døde Sjæle' i ratinglisterne på /default.htm - en situation ikke uden morbid humor, men dog forhåbentlig nu fortid.
Rating

Klubber...
Desuden opdaterede data vedr. klubber. 
Klubber 

------------

30/8-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside