Holstebro Skakklub indgår aftale med Plus Office

I erkendelse af der har været faldende tilslutning til Holstebro Skakklubs Bymesterskab i skak de senere år, har
klubben i samarbejde med Plus Office i Holstebro lavet et nyt koncept, der økonomisk og sportsligt skulle sikre
turneringen flere år frem i tiden, og på sigt vende den dårlige udvikling. På det sportslige plan er der skiftet fra en 7
runders alle-mod-alle på hverdagsaftener til en 9 runders Schweizer over to weekender.

Mere om Plus Office Cup

Mere om Holstebro Skakklub

  
---------------

3/8-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside