Plus Office Cup

Holstebro 43. Åbne Bymesterskab i skak 2004.

Holstebro Skakklub indbyder hermed til en 9-runders emt, følgende 2 weekender: 3/9 - 5/9 og 17/9 - 19/9. Første weekend fredag kl. 19.00 - 24.00, lørdag og søndag kl. 10.00 - 15.00 og 16.00 - 21.00. Anden weekend det samme dog ikke søndag kl 16.00.

Indskud: 250 kr. pr. person. Juniorer kan vælge 2 indskud og 2 præmie.

Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + 2 time + opsparet tid til resten af partiet.

Turneringsform: Der spilles 9 runder i en åben gruppe efter FIDE-schweizer systemet som beskrevet i Skakhåndbogen. ELO rates så vidt mulig.

Spillested: Aktivitetscenteret Danmarksgade 13. Holstebro. 

Rundelægning: Foretages af programmet Swiss Perfect og kan ses på spillestedet og Holstebro Skakklubs hjemmeside efter afslutningen på en runde.

Tilmelding: senest søndag den 29. august til Jens Kristensen Tlf.. 97 41 26 49, e-mail: jenskristensen@webspeed.dk Sigurd Rindom Tlf. 97 40 56 27, e-mail: sigurd.rindom@nrfelding.dk med opgivelse af navn, rating, fødselsdato, klub og tlf. nr. Eftertilmeldinger hvis muligt yderligere 100 kr. Se tilmeldinger på Holstebro Skakklubs hjemmeside: http://www.holstebro-skakklub.dk

Præmier: 1. præmie: 4000 kr. 2. præmie: 2000 kr. 3. præmie: 1000 kr.

Derudover inddeles efter rating i præmiegrupper a 12 deltagere. Dog ikke ratingpræmier til de første 12. 1. præmie: 1000 kr. 2. præmie 500 kr. og 3. præmie 250 kr. Ingen kan dog få to pengepræmier. Spekulative rundepræmier. 
Alle deltagere vil modtage Holstebro Skakklubs efterfølgende klubblad med artikel om turneringen.

Der forefindes kantine, hvor der bla. kan købes varm mad.

Med skaklig hilsen
Keld Tindal Jocumsen 
Formand