August-rating og klubdata

Rating...
Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 1. august er opdateret på Nettet.
Rating

Klubber...
Desuden opdaterede data vedr. klubber. 
Klubber 

------------

1/8-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside