Juli-rating og klubdata

Rating...
Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 1. juli er opdateret på Nettet.
Rating

Klubber...
Desuden opdaterede data vedr. klubber. 
Klubber 

------------

2/7-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside