Skakhåndbogen version 13.1

Dansk Skak Unions Skakhåndbog er ajourført foråret 2004 og foreligger nu i version 13.1.
Ansvarshavende redaktør på ajourføringen er Erik Søbjerg, og i de enkelte afsnit har desuden Erik Mouridsen, Henrik Knudsen og Finn Larsen bidraget.
Version 13.1 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions hjemmeside. I takt med nye vedtagelser i Hovedbestyrelsen vil der løbende komme revisioner. Alle versioner gemmes i Unionens elektroniske arkiv på hjemmesiden.
Den næste trykte 14. version af Skakhåndbogen forventes udsendt i foråret 2005 med bl.a. en oversættelse af FIDE’s regler, som de bliver vedtaget på kongressen 2004

I forhold til den trykte 13. udgave er der i version 13.1 foretaget opdateringer af følgende:

Afsnit 1: Uændret
Afsnit 2: Uændret
Afsnit 3: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende. 
Der er foretaget enkelte sproglige korrektioner efter Skakdommerforeningens anvisninger. To af disse (i afsnit 3.3.5 og 3.4.1) er vedtaget af HB, mens de øvrige ikke var af rent sproglig og ikke indholdsmæssig betydning. Endelig er der indføjet et nyt afsnit 3.4.7 vedrørende brugen af mobiltelefoner.
Afsnit 4: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende. Der er som følge af HB vedtagelser ændret i §2, §34 og §64.
Afsnit 5: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende. Der er som følge af HB vedtagelser ændret i §5, §6, §8 og §9.
Afsnit 6: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende. Der er som følge af HB vedtagelse indstillet af K-skakledelsen indføjet et afsnit 6.8 om regler for danske email-turneringer.
Afsnit 7: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende. Oplysninger om klubber og tillidsfolk er opdateret.

Skakhåndbogen kan læses og hentes i sin helhed eller i afsnit 1-7 enkeltvis.
Enten som hidtil via forsidelinket Skakhåndbogen  
... eller via forsidelinket Organisatorisk, Dansk Skak Unions elektroniske arkiv.

Ældre udgaver af Skakhåndbogen kan fortsat findes på DSU-siden via begge links.


----------------

14/6-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside