Skakhåndbogen


Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 13.3 (februar 2005).
Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Erik Søbjerg.

Se eller download hele Skakhåndbogen version 13.3 (2005) her - NB: 1,4 MB: shb-13-3.pdf 

Skakhåndbogen version 13.3 (2005), i afsnit:
Afsnit 0  (25 K) Oversigt over opdateringer
Afsnit 1 (68 K) Skakkens organisation og love
Afsnit 2 (105 K) Gode råd og vejledning for klubben 
Afsnit 3 (244 K) Skakspillets reglement
Afsnit 4 (278 K) Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer
Afsnit 5  (45 K) Reglement for DSU's holdturneringer
Afsnit 6 (76  K) Reglement for DSU's korrespondanceskakturneringer
Afsnit 7 (294 K) Kontaktoplysninger

Ændringer i forhold til version 13.2:
Denne version 13.3 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk 
version til nedhentning fra Dansk Skak Unions hjemmeside. I takt med nye vedtagelser 
i Hovedbestyrelsen vil der løbende komme revisioner. Alle versioner gemmes i 
Unionens elektroniske arkiv på hjemmesiden.
Den næste trykte 14. version af Skakhåndbogen forventes udsendt i foråret 2005 med 
bl.a. en oversættelse af FIDE’s regler, som de bliver vedtaget på kongressen oktober 
2004.
I forhold til version 13.2 er der i denne version foretaget opdateringer af følgende:

Afsnit 1: Uændret
Afsnit 2: Uændret
Afsnit 3: Uændret 
Afsnit 4: Der er som følge af HB vedtagelser ændret i § 37 side 4-15. 
Afsnit 5: Uændret 
Afsnit 6: Uændret 
Afsnit 7: Uændret

 

--------

Se ældre udgaver

 

Retur til DSU's hjemmeside