Hovedbestyrelsesmødet 9. april

Søndag den  9. april 2004 afholdt Dansk Skak Unions hovedbestyrelse ordinært HB-møde på Hotel Hvide Hus i Køge.

Dagsorden:
 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 25. januar 2004
 2. Forretningsudvalgets beretning
 3. Dansk Skaksalg Aps. Regnskab for 2003
 4. Dansk Skak Unions regnskab 2003
 5. Divisionsturneringen (bilag 1, 2 og 3)
 6. IT-situationen (bilag 4)
 7. Regler for skakspillet (bilag 5)
 8. K-skak - email-regler
 9. Valg (bilag 6)
10. Hæderstegn og Initiativpræmier
11. Tid og sted for næste møde
12. Eventuelt

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1  Divisionsturneringen, reglementsændring
Bilag 2  Ideer til ny struktur i divisionsturneringen
Bilag 3  Forslag til turneringsplan for divisionsturneringen 2004/2005.
Bilag 4  Oplæg til struktur af /default.htm
Bilag 5  Mobiltelefoner under skakpartier
Bilag 6  Regler for danske email-turneringer

Dette og alle øvrige referater fra HB- og delegeretmøder nyere end 1998 kan findes in extenso på Nettet under Organisatorisk fra forsiden.

----------------

12/5-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside