Fra delegeretmødet

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Hvide Hus i Køge påskedag forløb i udbredt enighed om mål og midler, og selv kontingentstigningen på 80 kr. om året (Forretningsudvalgets forslag) blev vedtaget ved håndsoprækning og uden at nogen begærede skriftlig afstemning. Derved nåede et mindre vidtgående forslag (mere skånsomt mod de yngste medlemmer) ikke til afstemning. [se dagsorden]

Enigheden kulminerede, da DSU-formand Steen Juul Mortensen meddelte forsamlingen, at Hovedbestyrelsen havde besluttet at udnævne ratingkartoteksfører, m.m.m., Bjørn Laursen til æresmedlem af Dansk Skak Union. Stående bifald til den populære jyde, som i det daglige får skakorganisationen til at fungere fra Bornholm til Fanø.

Bjørn Laursen, som til daglig giver en hjælpende hånd til arrangører overalt i landet, var lige ved at mangle hænder til vin, diplom og blomster, som formand Steen Juul Mortensen overrakte under varmt bifald fra de delegerede.

Der var nyvalg til to af fem poster i forretningsudvalget, idet Erik Mouridsen og Poul Jacobsen ikke modtog genvalg, mens kasserer Henrik Knudsen uden modkandidat blev valgt til endnu en to-års periode. Til de ledige poster foreslog FU Morten Rasmussen, Århus, og Poul Søndergaard, Viborg, og begge blev valgt uden modkandidater. (Klik på fotos for større visning).

Dansk Skak Unions forretningsudvalg:
Siddende fra venstre Steen Juul Mortensen (formand) og Erik Søbjerg, stående fra venstre: Henrik Knudsen (kasserer), Poul Søndergaard og Morten Rasmussen.


---------------

15/4-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside