Februar-rating og klubdata

Rating...
Nærskakratingtal for alle DSU-medlemmer pr. 29. januar er opdateret på Nettet. 
I forbindelse med pokalturneringen og reglementets henvisning til 'årets første ratingliste', har flere spurgt, hvorfor vi ikke opdaterede med januartal.
Det gjorde vi sådan set, men det skete allerede 18. december af hensyn til juleferie og juleturneringer. Med reglementets ord er det således februar-listen, lagt på DSU-siden i dag 29. januar, som skal lægges til grund ved planlægning og udtagelse af hold til DSU's pokalturnering.
Rating

Klubber...
Desuden opdaterede data vedr. klubber. 
Bemærk venligst, både ude i klubberne og især i hovedkredsbestyrelserne, at ændringer i links til klubber, herunder nye links, skal sendes til den kontaktperson, som fremgår af kluboversigterne for de enkelte hovedkredse. Retter DSU-webmasteren direkte i filerne på Nettet, dukker de oprindelige fejl-data op igen ved den følgende generelle opdatering med data fra Dansk Skak Unions arkiv.
Klubber 

------------

29/1-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside