Bidrag

Bidrag og reaktioner til Danbase modtages med tak. Læs venligst denne side, før du sender partier.

Retur til Danbase * Hvilke partier? * Supplerende oplysninger

Hvordan?

Hvis du sender partier med email, skal de helst være i NicBase, ChessBase eller PGN-format.
Partikommentarer og varianter frabedes! Vi risikerer problemer med copyright, og erfaringsmæssigt betyder kommentarer et stort manuelt rettearbejde, fordi de ikke overholder PGN-standarden eller ikke kan konverteres til f.eks. NicBase.

Du kan også sende turneringsbøger, bulletiner eller lignende. Alt vil blive behandlet med største varsomhed og returneret, hvis det ønskes. Men kontakt mig før du sender materiale af denne karakter - måske kan vi finde en "indtaster" i dit lokalområde.

Adressen er: Eric Bentzen, Birkevej 13, 9000 Aalborg. Email . Tlf. 98 13 29 34.


Hvilke partier?

Med danske turneringer menes kort og godt turneringer spillet i Danmark. Landskampe tages dog også med, selvom de måtte være spillet i udlandet.

Den historiske og skaklige interesse samler sig ubarmhjertigt om topskak, så selvom der også spilles interessante partier i Basis 14, må grænsen trækkes under topgrupperne.

Hvad der menes med "topskak", kan man vel se så nogenlunde af udvalget - en præcis definition gives ikke her. Det er indlysende, at pladshensyn dikterer en "bundgrænse", og den ligger nok et sted i toppen af mesterklassen - 2200-2300 hvis nogen absolut vil snakke rating. På den anden side kan der være turneringer, der nærmest er at betragte som "institutioner", f.eks. KM, og skulle en sådan turnering ikke leve op til begrebet "topskak" et enkelt år, ville den komme med alligevel. Det er ikke så nemt...


Supplerende oplysninger

Hvis du sender partier, har det stor værdi, hvis du vil ofre et par minutter på at give supplerende oplysninger.
Klik her for at downloade et simpelt skema, hvor du blot skal sætte nogle krydser og svare "JA", "NEJ" eller "?".

Dine oplysninger vil blive brugt til vores "kvalitetsmærkning". Når partifilen downloades, vil man samtidig hente en tekstfil, et certifikat, hvor man f.eks. kan se, hvor partierne stammer fra (kilde), hvor mange deltagere der var, hvem der vandt, hvilke partier der evt. ikke blev spillet osv. osv.

Alt for mange partifiler, som spredes via Internet, er fyldt med faktuelle fejl: partier som slet ikke blev spillet i den pågældende turnering, forkerte resultater, forkerte spillernavne osv. osv. Partierne i Danbase skal man helst kunne stole på, og de oplysninger, du giver, er en hjælp til at vurdere den "historiske troværdighed", hvis der skulle opstå tvivl. Hvis det f.eks. fremgår, at du personligt har indspillet partierne fra spillernes noteringslister eller turneringsbogen, er troværdigheden meget større, end hvis kilden er ukendt.

Og har du andre underholdende eller interessante oplysninger, forringer det bestemt ikke filens værdi!


Til DSU To DSU Danbase Eric Bentzen