Direktionsskifte i Dansk Skaksalg

Dansk Skak Unions egen forretning, Dansk Skaksalg ApS, er siden påsken 1997 ledet af Lotte Jacobsen assisteret af hendes mand, Poul Jacobsen, tidligere hovedkredsformand og medlem af DSU's forretningsudvalg og nuværende kasserer i den fynske 3. hovedkreds. I 1999 udbyggede de deres hus i Brenderup med 40 m2 butikslokale, så både kunder og de mange reolmeter bøger og skakmateriel kunne føle sig hjemme. Men Lotte Jacobsens helbred har aldrig været stærkt, og i erkendelse af et voksende misforhold mellem kræfter og opgaver er direktøransvaret efter aftale med forretningens bestyrelse overdraget til Poul Jacobsen pr. 1. oktober 2004.

Med Lotte Jacobsen som leder fik Dansk Skaksalg for fire år siden ny lokaler. 
Selv om rollerne er ændret, vil hun fortsat give en hånd med, og forretningen er stadig:

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 brenderup.
Tlf. 63 44 00 13 / fax 63 44 00 12. Email: sales@skaksalg.dk
Internetbutik: www.skaksalg.dk

Dansk Skaksalgs bestyrelse skriver:

Det er med beklagelse, at vi må meddele, at Lotte Jacobsen på grund af længere tids sygdom med virkning fra 1. oktober 2004 er fratrådt stillingen som direktør for Dansk Skaksalg.

Bestyrelsen har fra 1. oktober 2004 ansat Poul Jacobsen i stillingen som direktør.
Skaksalget vil således fortsat være hjemmehørende på Brovangen 8 i Bro.

På bestyrelsens vegne
Henrik Knudsen

 

----------------

4/10-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside