Skakhåndbogen opdateret

Dansk Skak Unions Skakhåndbog foreligger nu ajourført som version 13.2 pr. september 2004.
Erik Søbjerg er ansvarshavende redaktør på ajourføringen, og Gerner Carlsson har medvirket ved revidering af Afsnit 2.

Det ny reglement for divisionsturneringen, som allerede i nogen tid har kunnet læses via forsidelinket Divisionsskak, indgår i Skakhåndbogen som nyt afsnit 5.

Skakhåndbogen, både den aktuelle version 13.2 og tidligere versioner, kan sammen med fortegnelser over opdateringer til hver ny version findes under det faste link Organisatorisk fra forsiden.

Se eller download hele Skakhåndbogen version 13.2 (2004) her - NB: 1,4 MB: shb-13-2.pdf 

Skakhåndbogen version 13.2 (2004), i afsnit:
Afsnit 0  (25 K) Oversigt over opdateringer
Afsnit 1 (68 K) Skakkens organisation og love
Afsnit 2 (105 K) Gode råd og vejledning for klubben 
Afsnit 3 (244 K) Skakspillets reglement
Afsnit 4 (278 K) Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer
Afsnit 5  (45 K) Reglement for DSU's holdturneringer
Afsnit 6 (76  K) Reglement for DSU's korrespondanceskakturneringer
Afsnit 7 (294 K) Kontaktoplysninger

Ændringer i forhold til version 13.1:
Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk 
version til nedhentning fra Dansk Skak Unions hjemmeside. I takt med nye vedtagelser 
i Hovedbestyrelsen vil der løbende komme revisioner. Alle versioner gemmes i 
Unionens elektroniske arkiv på hjemmesiden.
Den næste trykte 14. version af Skakhåndbogen forventes udsendt i foråret 2005 med 
bl.a. en oversættelse af FIDE’s regler, som de bliver vedtaget på kongressen 2004.
I forhold til version 13.1 er der i denne version foretaget opdateringer af følgende:

Afsnit 1: Uændret
Afsnit 2: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende
Afsnittet om Folkeoplysningsloven (2.5.6) er opdateret af Gerner Carlsson.
Afsnit 3: Uændret 
Afsnit 4: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende.
Der er som følge af HB vedtagelser ændret i §26, §35, §36, §37 og §64. Desuden i 
afsnit 4.5.1, afsnit 4.5.3, afsnit 4.5.4 samt afsnit 4.10.7
Afsnit 5: Hele afsnittet er revideret og erstatter det nuværende.
Der er som følge af HB vedtagelser udarbejdet et reglement for sæsonen 2004/05, 
hvor der skiftes til en ny struktur fra 2005/06. 
Afsnit 6: Uændret 
Afsnit 7: Uændret

----------------

24/9-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside