HB-mødets vigtigste beslutninger

Divisionsturneringsleder Finn Larsens oplæg til modernisering og regeljustering af divisionsturneringen blev behandlet på hovedbestyrelsesmødet sidste weekend i august, og de mange ændringer er indredigeret i et nyt reglement, som skulle være på trapperne. Hovedpunkter kan læses på 'Divisionsskak'.
Men som det fremgår af DSU-formand Steen Juul Mortensens tekst herunder (lederen i det kommende Skakbladet nr. 7), var det langtfra eneste væsentlige punkt på mødet. Bl.a. kom der for første gang navn på en kandidat - med hele Forretningsudvalgets opbakning - til formandsposten, når Steen Juul Mortensen som bebudet trækker sig tilbage i påsken 2005. Navnet er Erik Søbjerg.
    

Fra HB-mødet

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse afholdt møde i slutningen af august, og selv om mødet måtte afbrydes(!) på grund af omkampen i kvindehåndbold ved OL, nåede man igennem en ganske omfangsrig dagsorden med mange bilag.

Som omtalt på delegeretmødet i påsken skifter 1. division navn til Skakligaen fra næste sæson, og den hidtidige 2. division og 3. division kommer til at hedde henholdsvis 1. division og 2. division.
Samtidig udvides den øverste række – Skakligaen – til 10 hold, mens antallet af grupper i 2. division(nuværende 3. division) reduceres fra 5 til 4.
Det giver anledning til en række lidt komplicerede overgangsregler med hensyn til op- og nedrykning, som turneringslederen for divisionsturneringen, Finn Larsen, vil gøre rede for på divisionsturneringens hjemmeside og i meddelelserne til klubberne.

Årets landsholdsklasse ved DM i Køge blev for første gang afviklet efter knock-out systemet, og der var forskellige problemer forbundet med den sportslige afvikling. 
Hovedbestyrelsen vedtog at nedsætte den samlede spilletid i de ordinære partier fra 7 til 6 timer, og i de evt. efterfølgende omkampe afviklet som hurtigskak- og lynpartier, vil der blive givet tillægstid pr. træk til spillerne; vi må så håbe, at det giver en bedre sportslig afvikling.

I de koordinerede turneringer har man hidtil opereret med en såkaldt ”3-månedersregel”, der betød, at hvis en koordineret turnering blev afviklet i en periode på over 3 måneder(typisk en klubturnering), benyttede man som spillerens begyndelsesratingtal dennes ratingtal en uge før sidste runde.
Efter at der er indført rating af partierne i divisionsturneringen, har ovennævnte regel haft den uheldige konsekvens, at spillerne først inden sidste runde har kendt sin forventede score og eventuelle krav til kandidatresultat.
Reglen er derfor afskaffet, således at man altid spiller en turnering med sit ratingtal ved turneringens start. Derved opnår vi større ensartethed og gennemskuelighed i reglerne for de enkelte spillere.

klubområdet vil FU fremkomme med forskellige initiativer, bl.a. etablering af et landsdækkende idékatalog, som vil blive forsøgt anvendt i samarbejde med hovedkredsene for at støtte klubberne i deres arbejde.
FU vil herunder forsøge at motivere klubberne til et tættere samarbejde med de lokale skoleskakklubber.
Endvidere vil der blive forsøgt lederudvikling gennem almene lederkurser fra f.eks. DIF.

I skrivende stund arbejdes der ihærdigt med etableringen af en ny hjemmeside med tilhørende funktioner for Dansk Skak Union; i dette arbejde bidrager en række personer fra IT-tænketanken med deres ekspertise.

Budgettet for 2005 blev også vedtaget; der er afsat midler til deltagelse i EM for hold, der spilles i Göteborg, og der er sket en forhøjelse af beløbet til støtte til internationale turneringer i Danmark.
HB foreslår uændret kontingent for 2005.

I 2005 skal Dansk Skak Union have ny formand, idet undertegnede træder tilbage. 

På HB-mødet meddelte Unionens sekretær, Erik Søbjerg, med FU´s fulde opbakning, at han er kandidat til formandsposten.

Steen Juul Mortensen

----------------

16/9-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside