Ny regel vedr. mobiltelefoner

FIDE har vedtaget en ny regel vedrørende mobiltelefoner:

"Hvis en spillers mobiltelefon ringer på spillestedet, skal denne spiller tabe partiet. 
Turneringslederen skal sikre sig, at alle spillere på forhånd er orienteret om denne regel."

Reglen er et supplement til Skakspillets reglement (evt. link). Da koordinerede turneringer afvikles efter FIDEs reglement, som det foreligger oversat i Skakhåndbogen eller Skakbladet, kan reglen ikke anvendes i koordinerede turneringer, før at den har været kundgjort i Skakbladet. Det vil ske i nr. 5, således at reglen kan anvendes i partier der spilles efter 1. juni 2004.

Turneringsledere og –arrangører bør bemærke følgende:

a.. Reglen er en mulighed, men det er ikke et krav at den anvendes i koordinerede turneringer 
b.. Hvis reglen anvendes, skal turneringslederen sikre sig, at alle spillere på forhånd kender reglen. Det kan f.eks. ske ved at det fremgår af indbydelsen eller står i programmet samt at der mundtlig gøres opmærksom på reglen ved rundestart
c.. Reglen omfatter "spillestedet" og ikke blot spillelokalet. I §12.4 i Skakspillets reglement er "spillestedet" defineret som spillelokaler, toiletter, kantine, rygelokaler og andre steder angivet af turneringslederen.
d.. At en spiller taber sit parti på denne regel, betyder ikke nødvendigvis at modstanderen har vundet. Modstanderens score bestemmes af turneringslederen (se §13.4f)

For Dansk Skak Union
Erik Mouridsen, Dansk SkakDommerforening

---------------

13/5-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside