Dansk Skak Unions delegeretmøde

Det officielle referat fra Dansk Skak Unions ordinære delegeretmøde 11. april 2004:

Se referatet (pdf)

Alle referater, regnskaber, DSU-rapporter nyere end 1998 kan altid findes under Organisatorisk fra forsiden.

---------------

13/5-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside