Jes Harholm ny juniorlandstræner

Dansk Skak Union har fået ny juniorlandstræner og samtidig en aftale om træningssamlinger på Tjele Efterskole samt udvidet samarbejde både med skolen og med Dansk Skole Skak.
Forretningsudvalget præsenterer Jes Harholm og de ny initiativer:
    

Jes Harholm ny juniorlandstræner

- og en aftale om en opprioritering af skakken på Tjele Efterskole 
og af træningstilbudet til den danske juniorelite

Dansk Skak Union har siden Per Andreasens beslutning om at stoppe på posten ved årsskiftet været uden juniorlandstræner. Pers mangeårige og aldeles fremragende arbejde har ikke gjort det let at finde en afløser på den både vigtige og krævende post. Men det er nu endelig lykkedes.

Jes Harholm har sagt ja til med øjeblikkelig virkning at tiltræde som juniorlandstræner. Han får dermed ansvaret for Dansk Skak Unions juniorbudget samt for udtagelsen af spillere til deltagelse i træning, turneringer og som noget nyt planlægningen af en række træningssamlinger på Tjele Efterskole. 

Jes Harholm er 37 år og har siden 1999 arbejdet som underviser i engelsk, filosofi og ikke mindst skak på Tjele Efterskole. Han har i flere år fungeret som medredaktør på Dansk Skole Skaks blad, men stopper nu i det regi. Jes er en meget habil mesterspiller og kender desuden landets bedste juniorspillere godt fra den populære årlige sommerskaklejr, som Tjeles skaklærere arrangerer på efterskolen. Så såvel de pædagogiske, organisatoriske som skaklige kvalifikationer er til stede for at fortsætte det gode arbejde med den danske juniorelite.

De ny træningssamlinger på Tjele Efterskole bliver afholdt over ca. ti weekender i løbet af året. Fire af disse er forbeholdt Dansk Skak Unions juniorelite, medens de øvrige sessioner vil være for de bedste skakelever på efterskolen, samt eventuelt andre deltagere udenfor den absolutte juniorelite, herunder hvad der aftales med Dansk Skole Skak. Som et led i aftalen ansætter Tjele Efterskole en eller to højtkvalificerede skakundervisere på timelærerbasis til at forestå denne træningsaktivitet. 

Også som et nyt initiativ opretter Dansk Skak Union et juniorudvalg bestående af: juniorlandstræneren; en repræsentant for Tjele Efterskole; en repræsentant FU; en repræsentant for Dansk Skole Skak samt to af FU udpegede lokale juniorledere. Udvalget forventes at holde mindst et årligt møde og i øvrigt fungere som sparringpartner for juniorlandstræneren i det omfang han ønsker det. 

Ideen til dette udvidede samarbejde mellem Dansk Skak Union, Dansk Skole Skak og Tjele Efterskole opstod som følge af en henvendelse fra Niels Jørgen Fries Nielsen, der er formand for Tjele Efterskoles bestyrelse, om at skolen ønskede at foretage en opprioritering af sin skaklinie og i den forbindelse vurderede, at et konkret samarbejde om juniortræning kunne være til fordel for alle parter og skakken generelt.

På forretningsudvalgets vegne 
Erik Søbjerg 

Tjele Efterskole 
Dansk Skole Skak

 

---------------

19/3-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside