Seminar med Dvoretsky

Mark Dvoretsky besøgte Danmark sidste år i november, og selv om det er svært at sige hvordan og hvorfor, var der bred enighed blandt kursusdeltagerne om, at han lever op til betegnelsen 'verdens bedste skaktræner'
18.-21. marts bliver der atter lejlighed til at lære af Dvoretsky. Ved et seminar over temaet 'kreativ skak'.
Arrangør er Skakskole.dk, og hele indbydelsen kan læses her (eller via det faste link Indbydelser).

----------------

5/3-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside