Udskiftning på FU-post

Forretningsudvalget får mindst ét nyt ansigt blandt sine fem medlemmer ved valgene på delegeretmødet 11. april i Køge. Ansvarlig for PR & Klubforhold (og en lang række konkrete opgaver), Erik Mouridsen, har nemlig bebudet, at han efter tre valgperioder i FU ønsker at udtræde. Ikke ligetil at finde den rigtige afløser for Erik Mouridsen, men sammen med nedenstående ord om det afgående medlem kan DSU-sekretær Erik Søbjerg også præsentere FU's kandidat til den ledige post. 

-----------------

Erik Mouridsen stopper som FU'er

Erik Mouridsen har efter seks år i forretningsudvalget besluttet at stoppe som medlem af FU, når hans valgperiode udløber til påske. Erik har bestridt posterne som sekretær og ansvarlig for klubforhold, og har i alt, hvad han har udrettet for Dansk Skak Union, været en særdeles vellidt og driftsikker skakleder.
Erik fik senest med en imponerende indsats, og trods et kort varsel, skabt Unionens bidrag i forbindelse med Kasparovs besøg i Danmark i december og dér sat et punktum, som viste, at hans evner rækker til langt mere kreative opgaver, end de mange mere anonyme af slagsen, han ofte har taget på sig. Erik har heldigvis lovet ikke at være uimodtagelig for at påtage sig nye opgaver og vil derfor også fremover være et stort aktiv for dansk skak.

Som kandidat til den ledige post foreslår forretningsudvalget, Morten Rasmussen. 
Morten er 28 år og arbejder som datamatiker og programmør hos Forlaget Magnus i Århus. Han har været formand for en af landets mest driftige klubber, Skanderborg Skakklub, siden 2001 og har siddet i bestyrelsen der fra 1995. Sideløbende har han som medlem af bestyrelsen i Chess House været et meget stort aktiv i etableringen og driften af Chess House. Hans fremtrædende roller i afviklingen af hhv. DM 2003, NM 2003 og 1. Samba Cup i Skanderborg, har om noget understreget at hans skakorganisatoriske evner også rækker langt ud over IT-området, hvor han er en meget stor kapacitet. Mortens indsats er karakteriseret ved stor energi og ikke mindst veludviklede samarbejdsevner.
Morten har besluttet at træde tilbage fra sine øvrige poster for at hellige sig arbejdet i FU, og dermed vil ledelsen i Dansk Skak Union være sikret en særdeles stor og dygtig arbejdskraft, ikke mindst på den IT-front som bliver stadigt vigtigere for skakken, hvis delegeretmødet vil bakke FU´s anbefaling af Morten Rasmussen op. 

På forretningsudvalgets vegne 
Erik Søbjerg

----------------

20/2-2003 - tr

Retur til DSU's hjemmeside