Hovedbestyrelsesmødet 25. januar

Søndag den  25. januar 2004 afholdt Dansk Skak Unions hovedbestyrelse ordinært HB-møde på Brenderup Højskole.

HB-referatets væsentligste punkter:

Kontingentet foreslås hævet med 80 kr. for alle medlemskategorier
Den afgørende årsag til at et enigt HB har set sig nødsaget til at foreslå kontingentet hævet yderligere er den fjernelse af portotilskuddet som et flertal i folketinget har vedtaget. Den rammer Skakbladet særdeles hårdt. Desuden fandt HB det bedst at skabe et vist økonomisk råderum nu, og derved sikre ro om kontingentet i en rum tid fremover. Kassereren vil uddybe kontingentforslaget i skakbladet nr. 3 /2004.

Tilmeldingsfristen til DM 2004 flyttes
Af hensyn til den sene placering og deraf følgende sene annoncering af DM besluttede et enigt HB at følge opfordringen fra DM-arrangørerne, og rykke tilmeldingsfristen for DM 2004 til mandag den 15. marts 2004. Det får bl.a. den betydning at alle 
turneringer, som er afsluttet før denne dato tæller med i ratingtallet som afgør gruppeinddelingen i DM. Det medfører bl.a. at Divisionsturneringen, som afsluttes den 14. marts, tæller med.

Dagsorden:
 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 31. august 2003
 2. Forretningsudvalgets beretning
 3. Dansk Skak Unions regnskab for 2003 og budget for 2004
 4. Regnskab for Dansk Skaksalg ApS
 5. Tænketanken (med bilag 1)
 6. Juniorarbejdet
 7. EMT- reglementet (med bilag 2 og 3)
 8. DM 2004
 9. Tid og sted for næste HB-møde
10. Eventuelt.

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1  Tænketanken
Bilag 2  Konsekvensrettelse i EMT-reglementet
Bilag 3  EMT reglement § 64

Dette og alle øvrige referater fra HB- og delegeretmøder nyere end 1998 kan findes in extenso på Nettet under Organisatorisk fra forsiden.

----------------

20/2-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside