Pige-DM i Jetsmark

Alle piger (født 1984 eller senere) inviteres til Pige-DM 6.-7. marts 2004 på Jetsmark Centralskole.
Der spilles i seks aldersgrupper, og betænkningstid samt rundeantal vil afhænge af deltagerantallet. Dog under alle omstændigheder hurtigskak med 45 minutter pr. spiller/parti eller mindre.

Tilmeldingsfristen er lørdag den 21. februar.

Indbydelse med mere information kan læses her
... eller via forsidevalget Indbydelser


---------------

17/2-2004 - tr

Retur til DSU's hjemmeside