Introduktion til Dansk Skak Union 

Dansk Skak Union blev stiftet i 1903. Fra en beskeden start omfattende nogle få klubber i Jylland er Unionen i dag en landsomfattende organisation med cirka 250 klubber.
Dansk Skak Unions formål er at arbejde for udbredelsen af kendskabet til skakspillet i stadig større kredse af befolkningen og øge spillestyrken hos Unionens medlemmer, samt at skabe fællesskab og kammeratskab blandt landets skakspillere.

Disse formål søges opfyldt ved hjælp af en række forskellige midler, hvoraf især skal nævnes:

Udgivelse af medlemsblad, Skakbladet, der tilgår samtlige medlemmer. Bladet tilstræber alsidighed og høj kvalitet og har som medarbejdere tilknyttet nogle af landets stærkeste og mest anerkendte skakskribenter. [Læs mere om Skakbladet]
   

Dansk Skak Unions daglige ledelse:

Formand:
Steen Juul Mortensen,
Marievej 7, Snejbjerg,
7400 Herning.
Tlf. 97 16 21 67
formand@skak.dk
Kasserer:
Henrik Knudsen,
Enebærvænget 20, Appenæs,
4700 Næstved.
Tlf. 55 75 21 34  Fax 55 75 21 35
Giro: 9 29 55 93
kasserer@skak.dk
Klubforhold & PR:
Poul Søndergaard,
Midgårdsvej 20,
8800 Viborg.
Tlf. 86 61 01 70
klubforhold@skak.dk
Sekretær & Elite
Erik Søbjerg,
Nørre Alle 45, 3.,
8000 Århus C.
Tlf. 86 13 38 41
sekretaer@skak.dk
IT:
Morten Rasmussen,
Gustav Wieds Vej 21, 1.th.,
8000 Århus C.
Tlf. 86 18 45 36
it@skak.dk

Andre kontaktpersoner i Dansk Skak Skak Union:

Medlemsregister og ratingkartotek
Bjørn Laursen,
Hybenvej 21, 
8763 Rask Mølle.
Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80
Fax: 75 67 85 43
kartotek@skak.dk
Chef k-skakafdelingen
Søren Peschardt,
Rødkælkevej 368,
2600 Glostrup.
Tlf. 43 45 20 39
Giro 495-0356
kskak@skak.dk
Presseservice
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16,
2830 Virum.
Tlf. 44 49 42 10
Fax: 44 49 42 10
webmaster@skak.dk
Divisionsturneringen
Finn Larsen,
Vinkelstræde 30,
8900 Randers.
Tlf. 86 43 46 47
divisionsturnering@skak.dk
Pokalturneringen  
John Rendboe,
Nørreport 12, 2.
6200 Aabenraa
Tlf. 66 19 07 83   
jr@cathrinesminde.dk

Ratingkomite
Indberetning af  resultater i udlandet.
Leif Jensen,
Tofteåsvej 12D, Benløse,
4100 Ringsted.
Tel: 57 61 66 84
ratingkomite@skak.dk
Dansk Skak Unions Spilleudvalg
Bjarne Sønderstrup,
Carl Blochs Vej 27,
9000 Aalborg. 
Tlf. 98 12 58 42 
spilleudvalg@skak.dk
Seniorelite:
Bjørn Brinck-Claussen,
Høje Gladsaxe 31, 2.tv,
2860 Søborg.
Tlf. 39 67 58 80.
seniorelite@skak.dk
Juniorelite:
Jes Harholm,
Randersvej 21, 1.,
Hammershøj,
8830 Tjele.
Tlf. 86 45 04 04
juniorelite@skak.dk
Dansk Skak Unions skaknævn
Finn Haargaard,
Plantagevej 18,
3460 Birkerød.
Klager sendes i 3 eksemplarer sammen med depositum kr. 280.
Skakbladet / Webmaster
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 
2830 Virum.
Tlf. 44 49 42 10
Fax: 44 49 42 10
skakbladet@skak.dk
Turneringslederkursus
Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14
4200 Slagelse.
Tlf. 58 52 40 73
Giro 1-668-6972.
turneringslederkursus@skak.dk
Turneringsledere / skakdommere
med dansk licens

   
Tilknyttede foreninger:

Dansk Skak Unions Støtteforening
Allan Bangsbro
Katrinebjergvej 102, 1.
8200 Århus N
87 39 01 91
formand@dsus.dk
Dansk Skak Unions Støtteforening
Dansk SkakDommerforening
Erik Mouridsen,
Norsgade 23 C, 1.
8000 Århus C.
Telf. 86 19 11 85 Fax: 86 19 11 85
e_mou@post11.tele.dk  
Dansk SkakDommerforening
Dansk Skak Journalistforening
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 
2830 Virum.
Tel: 44 49 42 10
Fax: 44 49 42 10
skakbladet@skak.dk

   
Andre skak-organisationer:

Dansk Skole Skak
Mads Jacobsen,
Serbiensgade 5, 1.tv.,
2300 København S.
Tlf.: 98 12 98 12
mads@skoleskak.dk
www.skoleskak.dk
Spillerforeningen
Sune Berg Hansen,
Thorshavnsgade 10, st. tv.,
2300 København S.
Tel: 32 54 10 98  sune-berg.hansen@get2net.dk

 

Retur til DSU's hjemmeside